Zloděj u vchodových dveří HOPPE

Zabezpečení dveří

Jedním z možných míst vloupání do domu či bytu jsou vchodové dveře. Díky dobré preventivní činnosti mimo jiné i ze strany kriminální policie jsou dveře stále častěji vybavovány bezpečnostním kováním. Nezapomínejte: Dobré technické zabezpečení zabrání téměř polovině všech pokusů o vloupání. Naproti tomu dveře, které nejsou vybaveny odpovídajícím stupněm ochrany, jsou pro zloděje přímo pozvánkou!

 

Masivní ochrana ve dne v noci
Viditelným zabezpečením je bezpečnostní kování značky HOPPE. Chrání zámek a vložku na vchodových dveřích domu nebo bytu před bezprostředními mechanickými útoky a účinným způsobem brání násilnému odvrtání profilové cylindrické vložky.

Zabezpečení dveří před vloupáním od společnosti HOPPE

Vlastnosti bezpečnostního kování HOPPE
  1. Šroubový spoj štítku nesmí být zvenčí vidět. Díky tomu, že jsou šrouby zakryté, nelze štítek zvenčí odšroubovat.
  1. Cylindrická vložka by měla být chráněna krytem. Cylindrickou vložku chráněnou krytem není možné odlomit ani vytáhnout.
Třídy zabezpečení dveří HOPPE

Bezpečnostní kování HOPPE splňují požadavky evropské normy EN 1906. Tato norma definuje čtyři třídy bezpečnosti (SK) pro bezpečnostní kování – od malé (ES0/SK1) po extrémní odolnost proti vloupání (ES3/SK4). Označení ES (Einbruch-Schutz, ochrana před vloupáním) se používá převážně v Německu a vychází z německé normy DIN 18257 (s odlišným číslováním).

Bezpečnostní kování s malou odolností proti vloupání ES0 (SK1)

Bezpečnostní kování HOPPE Dallas ES0 (SK1)

Bezpečnostní kování HOPPE zařazená do třídy bezpečnosti ES0 (SK1) poskytují zvýšenou úroveň ochrany oproti běžným dveřním kováním. Norma u této třídy bezpečnosti nestanovuje kryt cylindrické vložky ani ochranu proti odvrtání, a proto jsou tato kování vhodná na málo ohrožené vchodové dveře, například
 

  • u bytů nebo prostor, které jsou již dostatečně chráněny dobře zabezpečenými venkovními dveřmi
  • u dveří, které nemají žádné další zabezpečovací prvky.
Třída bezpečnosti HOPPE ES0 (SK1)

Bezpečnostní kování se střední odolností proti vloupání ES1 (SK2)

Bezpečnostní kování HOPPE Dallas ES1 (SK2)

Bezpečnostní kování HOPPE zařazená do třídy bezpečnosti ES1 (SK2) jsou k dostání s krytem cylindrické vložky nebo bez krytu. Jsou chráněna ocelovou ochranou proti odvrtání a dvouvrstvou ocelovou spodní konstrukcí a montují se s ocelovými noky. Kriminální policie doporučuje bezpečnostní kování třídy ES1 jako standard. Jsou vhodná například

 

  • do obytných domů v méně rizikových oblastech, např. prostory s pozornými sousedy, hlídacími psy apod.
Třída bezpečnosti HOPPE ES1 (SK2)
Ochranná rozeta HOPPE

Mimochodem: HOPPE nabízí také bezpečnostní rozety třídy ES1. Mají celkově menší plochu, a ocelová ochrana proti odvrtání se proto montuje přímo na těleso zámku. Bezpečnostní rozety se tradičně využívají v kombinaci s madlem.

Bezpečnostní kování s vysokou odolností proti vloupání ES2 (SK3)

Bezpečnostní kování HOPPE Dallas ES2 (SK3)

Bezpečnostní kování HOPPE třídy bezpečnosti ES2 (SK3) s krytem cylindrické vložky předepisují pojišťovací společnosti při zvýšeném riziku (vysoká pojistná hodnota). Kriminální policie doporučuje bezpečnostní kování zařazená do třídy bezpečnosti ES2 (SK3) při zvýšených nárocích na ochranu, např. při „zvlášť rizikové poloze“ domu. To platí například
 

  • pro domy na samotě
  • pro byty, které jsou po dlouhou dobu neobývané, jako letní byty, byty k přechodnému bydlení apod.
Třída bezpečnosti HOPPE ES2 (SK3)

Bezpečnostní kování s extrémní odolností proti vloupání ES3 (SK4)

Bezpečnostní kování HOPPE Paris ES3 (SK4)

Bezpečnostní kování HOPPE třídy bezpečnosti ES3 (SK4) jsou opatřena krytem cylindrické vložky a destičkou z kalené oceli o tloušťce 10 mm. Vzhledem k extrémní ochraně proti vloupání doporučuje kriminální policie bezpečnostní kování třídy ES3 (SK4) v případě potřeby velmi vysoké ochrany, např. při „mimořádně rizikové poloze“ domu. Například
 

  • u velice odlehlých domů
  • u některých poloh domů s velmi vysokou kriminalitou
  • pokud jsou v domě uloženy věci velmi vysoké hodnoty
Třída bezpečnosti HOPPE ES3 (SK4)